Afschrijving

Als je bij Leaselabel een Netto Operational leasecontract afsluit kun je de auto voor de aanschafprijs op de balans activeren. Als ondernemer kun je de BTW terugvragen dus je kunt afschrijven op de aanschafprijs exclusief BTW (en BPM bij een bestelauto). Door de terugkoopverklaring die door beide partijen ondertekend worden kunt u aantonen dat het eigendom overgaat na de looptijd waardoor u kunt afschrijven op het voertuig. Wanneer je bedrijf een BTW-vrijstelling heeft kun je de auto inclusief BTW activeren op de balans. 

 

Hoe werkt het?

Nadat de auto op de balans gezet is, maak je een inschatting van de verwachte gebruiksduur en de restwaarde. De gebruiksduur hangt sterk af van het soort onderneming en de vraag hoe intensief je de auto gebruikt. Voor bijvoorbeeld een koeriersbedrijf zal dat anders liggen dan voor een ondernemer die de auto alleen gebruikt voor woon-werk verkeer. Het verschil tussen de aanschafprijs en de restwaarde verdeel je vervolgens in gelijke delen over de gebruiksduur. De afschrijving van een leaseauto is door dit systeem in alle jaren even hoog.

 

Starters

Ben je een startende ondernemer volgens de belastingdienst (dit ben je meestal de eerste 3 jaar na de start), dan kun je de investeringen waarop je kleinschaligheidsinvesteringsaftrek krijgt ook ‘willekeurig’ afschrijven. Een startende ondernemer hoeft zich namelijk niet aan het vaste jaarlijkse afschrijvingsbedrag te houden. Hierdoor kies je voor de afschrijving die voor jou in dat jaar optimaal is. Zo kun je bijvoorbeeld eerder de belastingteruggave over de afschrijving krijgen, of de afschrijving zo over de jaren verdelen dat de teruggaaf zo hoog mogelijk is.

 

Willekeurige afschrijving kan ook op bepaalde milieu-investeringen. De afgelopen paar jaar gaat dat vooral om elektrische bestelauto’s en om waterstof personenauto's. 

 

Jaarlijkse bovengrens

Naast bovenstaande uitzondering geldt er een bovengrens (jaarlijks). Zo mag je slechts 20% afschrijven per jaar, een auto is dan in zijn volledigheid afgeschreven na 5 jaar. De meest ondernemers hebben niet zo'n moeite met deze bovengrens. Dit komt door de verwachte restwaarde. Heb je als ondernemer te maken met hoge kilometrages? Dan schrijft de auto harder af dan deze 20% per jaar en dat zou nadelig zijn voor de restwaarde. Het nadeel is dan dat deze overmatige afschrijving pas het jaar erna van de winst mag worden aftgetrokken.

 

De afschrijving kun je aftrekken van het belastbare resultaat van de onderneming. Een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap wordt belast met inkomstenbelasting. BV's en NV's worden belast met vennootschapsbelasting. Kijk op belastingdienst.nl onder zakelijke winst (of klik hier).

 

Voorbeeld 

In 2021 koopt u een gebruikte personenenauto met een aanschafwaarde van € 30.000 inclusief bpm en btw. De restwaarde wordt geschat op € 10.000 na afloop van de gebruiksduur van 4 jaar. De afschrijving van de lease auto per jaar bedraagt dan:

 

Aanschafprijs
€ 30.000


Restwaarde
€ 10.000
 
———
Totale afschrijving
€ 20.000
 
Afschrijving per jaar       
€ 5.000
 

In het bovenstaande voorbeeld word de bovengrens van 20% per jaar niet overschreden.  Er word hier jaarlijks namelijk 16,7% afgeschreven. Dit kan in andere voorbeelden wel zo zijn als er gerekent wordt met een hogere afschrijving i.v.m. een hoger jaarkilometrage.

 

Het fiscale voordeel voor een eenmanszaak/zzp’er, VOF, maatschap en commanditaire vennootschap bij een belastingtarief van 49,5% (2021) en rekening houdend met 16,7% mkb-winstvrijstelling is dan jaarlijks een netto belastingbesparing van (€ 5.000 x 49,5%) – (€ 5.000 x 16,7%) = € 1.640,- 

 

Heb je vragen over het afschrijven van een lease auto? Neem gerust contact op met onze Lease Adviseurs.