Operational lease

Operational lease


Operationele leasing is een leasevorm waarbij de kredietverstrekker of lessor een deel van het economische eigendom behoudt en zelft instaat voor het onderhoud, reparaties en andere kosten aan het voertuig. Hiermee vermijdt de lessor het risico dat hij bij financial lease heeft. Daarbij kan er een meer dan normale waardevermindering van het voertuig plaatsvinden door een gebrek aan onderhoud door de kredietnemer of lessee. De lessee krijgt het genot van het voertuig en het risico ligt nu aan zijn kant: een vermindering van het genoten voordeel door gebrek aan zorgen van de lessor. Daarvoor kunnen clausules van schadevergoeding ingebouwd worden. De looptijd bij operational lease is kort vergeleken met de economische levensduur. Daardoor is de opbrengst van de huurgelden kleiner dan het investeringsbedrag. Dat betekent dat het economisch risico na afloop van de lease voor de lessor is. Het risico wordt daarmee gedeeld tussen de lessor en lessee, wat gunstig is voor de laatste. Overige voordelen van operational lease zijn dat je een vast bedrag per maand betaalt. Onderhoudskosten, verzekeringskosten en wegenbelasting zijn inbegrepen in de prijs. Alleen uw brandstofkosten zijn variabel. Zo weet u als bedrijf waar u aan toe bent. Het komt vaak voor dat wanneer er geen sprake is van een startvermogen, leasen als aantrekkelijk wordt gezien. 

 

Voordelen:


– Inzicht in uw kosten. U betaalt een vast bedrag per maand.
– Alle kosten zijn in het contract inbegrepen, met uitzondering van brandstofkosten.
– Geen restwaarderisico aan het einde van het contract.
– U hoeft geen grote investering te doen en rijdt toch in een nieuwe auto.
– U loopt geen enkel financieel risico.
– Operational lease bespaart (administratieve) tijd.
– De auto komt niet op uw balans te staan.